B grupa

Nakon završenog početnog i naprednog tečaja te uspješnog prolaska audicije, plesači se pridružuju B grupi.

Kroz program B grupe plesači usavršavaju svoju plesnu tehniku, uče se scenskom nastupu i svladavaju bogati koreografski repertoar koji je PS Celtic Fantasy stvorio kroz godine postojanja. Iako u pravilu B grupa ne nastupa, prema potrebi se pojedini plesači za određene nastupe priključuju A grupi. Nakon što plesač usvoji potrebne vještine, unapređuje se u A grupu.

A grupa

Plesači kroz program A grupe uče naprednije i kompliciranije korake i koreografije te kroz redovite nastupe prezentiraju Plesni studio i irsku plesnu kulturu.

Napredak i brzina napretka svakog pojedinog plesača ovisi isključivo o njegovom angažmanu, a voditelji su tu samo da pruže najbolju moguću edukaciju.

FEIS grupa

Prema procijeni voditeljica, plesači koji su stekli sigurnost nastupa te usavršili plesnu tehniku, imaju mogućnost priključiti se Feis grupi u kojoj se uči program za natjecanja. Osim što plesači uče natjecateljske plesove također ih se osposobljava specifičnim situacijama vezanim uz samo natjecanje.

''Predani rad pobjeđuje talent ako talent ne radi predano.''

Celtic Fantasy - School of Irish Dance * CLRG licencirana plesna škola za djecu i mlade s rekreativnim programima za sve uzraste *              Ostrovička 1, 10000 Zagreb

Prva i jedina plesna škola u Hrvatskoj specijalizirana za irske step plesove.

 Uvjeti korištenja © 2019 * Celtic Fantasy - School of Irish Dance